Рӯзнома зиёд, "Тоҷикистон" яктост!

احمدشاه يك نابغه بود

نوشته يك جوان ايراني متولدِ بعد از انقلاب اسلامي

در تاريخ ايران دو شخصيت ظهور کردند که ايرانيان قدر و
قيمت هيچ کدامشان را ندانستند . اولين رضاشاه بزرگ بود که خدماتی انجام داد بدون اينکه بداند اين کارهارا برای چه
مردمی انجام می‌دهد و مردمش‌را اصلا نمی‌شناخت و
دومين نفر احمدشاه قاجار بود که اگر چه کاری برای ملت
انجام نداد، اما برخلاف رضاشاه بزرگ با نبوغ فوق العاده اش مردم ایران را خوب می‌شناخت .
اولی عمر خودرا وقف سعادت ملتش کرد و در مقابل، مردم
پوست خودش ، فرزندش و حتی نوه هايش‌را هم کندند .
اما دومی ، رفت دنبال زندگی و تفريح در اروپا و از سفر
برنمی گشت تا اينکه نخست وزير وقت رضاخان که هنوز
خودش شاه نشده بود به او نوشت :
«اعلي‌حضرتا به ايران برگرديد و به امور مملکت برسيد».
و احمد شاه از اروپا به رضاخان پاسخ داد:
«من لبو فروشی در خارج را به پادشاهی در ايران ترجيح
می دهم!»
این شناخت واقعی ملت ايران و اين سخن احمد شاه را که از سر آگاهی او بوده است ، نبوغ اورا در شناخت مردمش نشان میدهد
بايد با طلا نوشت . او مردم شناس بود و می‌دانست اين ملت
با همين آخوندها و خرافات ، سينه زدن ، احيا رفتن و عاشورا
بازی سرخوش تر است تا مدرن زندگی کردن . احمد شاه
مردم را می‌شناخت ، ولی پهلوی ها نمی شناختند….!!! 
براستی که ٩٩ در صد ايراني‌ها مشکلی با اين آخوندها
ندارند اگر کمی حجاب‌را برای زنان شل کنند و دلاررا
پايين بياورند تا که اجناس کمی ارزان شوند، تمام مشکل مردم
حل خواهد شد !؟
باور کنيد اگر امروز بهای ارزاق و کرايه خانه ٣٠ در صد
ارزان شود و دلار به ٢٠٠٠ تومان برسد، ملت شريف ايران
که همه ما باشيم با اين آخوندها هيچ مخالفتی نداريم و جلوی
پای آخوندها با هر درجه علمی هم که باشيم بخاک میافتيم
و تعظيم‌شان میکنيم!؟
ملتی که علاقمند دشمنان خويش است و حسين و حسن و رضارا بر فردوسی و خیام و حافظ ترجيح می دهد ، طبيعی تر است شتر سواری کند تا کاديلاک و بنز و هواپيمای مدرن سوار شود؛ پيشرفت و مدرنيته با اخلاق و رفتار ما همراه و هم ساز نيست . ايرانی حس مدرن شدن را از دست داده است و عقبگراتر از آن است که فکرش را بکنيم……!!!! 
سخن آخر ، بر آن ٩٩ درصد از ما که عقب مانده هستيم حرجی
نيست ، مشکل ما در آن يک در صدی است که ظاهرا فکر
می‌کنند آگاه شده و می‌فهمند ، ولی آن ٩٩ در صدرا رها کرده و
کمک‌شان نمی‌کنند تا آنهارا از چاه پرگنداب نادانی و عقب ماندگی
برهانند و اينجاست که خود آن يک در صدىها هم جزو همان
٩٩ درصد ميشوند .
در نتيجه مي‌توان گفت صد در صد اين ملت همان است که
حکومت فعلی بهترين و طبيعی ترين نماينده شخصيت و ظاهر و
باطنش هستند که در ضرب المثل گويند ، خلايق هر چه لايق !!!!
متآسفانه هيچ اميد نجاتی هم برای يک صدسال آينده مردم ايران متصور نيست ؛ دليل ميخواهيد ؟ خيلی روشن است ، به ايرانيان تحصيل‌کرده ساکن غرب که چند ميليون نفر هستند نگاه کنيد ، چند نفر از آنها برای رهايی مملکت خود و مردم گمراه شده ايران وقت ، پول و تلاش صرف کرده اند؟
دو ميليون از آنها ؟ يک ميليون ؟ صدهزار ؟ يکهزار ؟ نه ، اگر هم
تعدادی باشند اصلا به صد نفر هم نمیرسند ! بعلاوه دويست
سيصد نفری که گاه به گاه در تظاهرات يکروز در سال شرکت
ميکنند ، آنها هم در آنجا با همديگر گلاويز میشوند .
متاسفانه اين ملت قديمی ديگر روی آرامش و آسايش و اقتدار و
احترام و افتخاررا نخواهد ديد . نگاهی به كشورهايی كه با ايران
رابطه دارند بياندازيد! تازه به مدد پولى كه به آنها داده ميشود ، سوریه ، غزه ، گينه ، سومالی و …. و گينه بيسائو !؟
اگر اين نوشته نااميد کننده است، شما خودتان برای اميدوار
کردنش کاری بکنيد ، گامی برداريد ؛ اگر بگوييد از دست من تنها چه برمی آيد ، همان است که گفته شد….
لبوفروشی در خارج از ايران به پادشاهی و صدارت بر چنين ملت پر مدعای پوچ شده مفيدتر است . يادمان باشد که روشنفکران‌مان در صد سال گذشته ايران را يک گام پيش نبرده اند و همه کارشان تظاهر و تقلب بوده است و آنها بودند که پيش از مردم، خودشان به دام اسلام و دامن خمينی افتادند و ديگران را هم با خود به مسلخ کشاندند .

مسعود میرشاهی

-->

Шарҳ

Аввалин шуда шарҳи худро гузоред!

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.