Рӯзнома зиёд, "Тоҷикистон" яктост!

پرچم تاجیکستان رمز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد

جشن پرچم از زمره جشن هایی می باشد که امروز سیمای  تاجیکستان را همچون دولت دارای استقلال ، مقتدر، بافرهنگ و صاحب تمدن غنی در جهان معرفی می نماید.

تجربه گذشته ملت تاجیک اگر از یک طرف باعث افتخار خلق تاجیک باشد، از طرف دیگر اساس هستی و پایداری دولتداری این ملت باتمدن است. پرچم در طول تاریخ  ملت تاجیک  نقش مهمی داشته است.

پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان که امروز همچون یک رمز دولت شناخته شده است، البته، آن در یک زمینه  خشک و خالی به میان نیامده است و از سرچشمه های خیلی زیاد فرهنگی  در ارتباط با آماده کردن  آن استفاده شده است. در اجلاسیه شانزدهم شورای عالی جمهوری تاجیکستان که در شهر باستانی خجند برگزار گردید، پرچم تاجیکستان مورد قبول قرار گرفت و پوشیده نیست که در تهیه و پیشنهاد آن  دانشمندان و اهل فرهنگ نظر خود را پیشنهاد کردند و پرچم دولت تاجیک که امروز همچون رمز دولتی شناخته شده است، با رنگهای خیلی زیبا تجسم یافته ، نمایانگر تمام  تاریخ و تمدن پیش از اسلامی و پس از اسلام مردم ما است، یعنی تمام ارزشهای  ملی و تاریخی ما را نمایش می دهد.

این بود که بر اساس مقررات ماده سوم قانون اساسی جمهوری تاجیکستان  پرچم در برابر نشان و سرود ملی از رمزهای دولتی محسوب می شود. 11 دسامبر سال 1999 با قرار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نظامنامه درباره پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تائید شد و در جمله آغاز این نظامنامه آمده است که : ” پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان رمز استقلال دولت جمهوری تاجیکستان می باشد، تمام مقدساتی که  در وطن ما هست، هم مقدساتی که  به فرهنگ مربوط است، هم به گذشته پرافتخار و هم به امروز ما، با ایده آلهای ما ارتباط دارند، همه در همین جمله نهفته است یعنی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در ردیف دو رمز دیگر، یعنی نشان و سرود ملی تاجیکستان، پیش از همه ، رمز است، رمز دولتی است.

باید گفت که رمزها خیلی مقدس می باشند و در برابر این آن علامت و رنگهایی که در پرچم تاجیکستان انتخاب شده اند هر کدام مضمون و محتوای عمیق دارند که در آنها اگر از یک طرف گذشته کشور ما، یعنی اصول تاریخی و اعتبار گرفته شده باشد، از طرف دیگر وارث فرهنگی و اخلاقی، معنوی و ملی و دیگری که در گذشته بود و ما تا به امروز آنراادامه داده ایم ، نمایان شده است.

پرچم دولتی هر کشور رمز قدرت و توانای و نورهای عقلانی فرهنگی همان کشور است، این یک رمز پرمعنا بوده، بواسطه مقایسه در عقل انسان درک می شود. آن تصویر رنگها، تاج و هفت ستاره ای که در پرچم وجود دارد مضامین زیادی را در خود تجسم کرده اند.

اما بطور عمیق تائید شده که رنگ سرخ در پرچم مبارزه و جان نثاریهای خلق برای آزادی و استقلال،  رنگ سفید بخت و اقبال  و پاکیزگی بوده،  رنگ سبز– سعی و کوشش و زحمت و محنت  ساکنان برای سرسبز و خرم گردانیدن وطنمان می باشد. تصویر تاج در پرچم نشان از صاحب دولت بودن واستقلال کشور بوده، هفت ستاره – هفت اقلیم ، هفت ستاره برادران، هفت طبقه آسمان  و هفت روز در نظر بوده است.

پرچم ملی نخستین نشان مقدس هر کشور و هر خلق است. رمز هویت،  رمز دولتداری،  رمز یگانگی مردم یک سرزمین. پرچم ملی افتخار، شرف هر مملکت  و ساکنان آن است.  پرچم ملی سیمای  سیاسی هر کشور را در سطح جهانی  تجسم می کند. حسن این سیما ، نجابت این سیما،  مضمون و مرام این سیما را نشان می دهد.

-->

Шарҳ

Аввалин шуда шарҳи худро гузоред!

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.